Hästföretag

Att driva eller arbeta på ett hästföretag kräver att du kan arbeta minst 60 timmar i veckan utan övertidsersättning. Arbetet är till största delen mycket tungt och sliter hårt på kroppen. Det är också ett högriskyrke där statistiken visar att förekomsten av arbetsrelaterade skador är hög, fast majoriteten av skadorna inte ens rapporteras. Trots de långa, hårda arbetsdagarna med dåligt betalat har de flesta hästföretag svårt med ekonomin.

Att arbeta i ett häststall kräver att man kan hantera många olika arbetsmoment. Minikrav för att arbeta i stall är förutom känsla för hästar att du är: praktiskt och inte rädd för hårt fysiskt arbete, självgående, ansvarstagande, problemlösare och kundvänlig. Anna har studerat alla olika arbetsmoment som finns i rid- och travstallar samt hur lång tid tar varje arbetsmoment tar. Därefter har tagits fram förslag på olika lösningar för att få ner arbetstiderna på de mest improduktiva och belastande arbetsuppgifterna. Resultatet blir bättre arbetsmiljö, mer högpresterande hästar och mycket bättre ekonomi. Nedan finner du Annas forskningsrapporter.

Mekanisering av häststallar

-Inventering & förslag på nya lösningar

Hästgödsel som biobränsle

-Från gödsel till bränsle på 4 dagar

Arbetsmiljö i travstallar

-Relevanta arbetsmiljöåtgärder

Mekanisering i häststallar

-Ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö