Släckt Teknisk Kalk 1000kg

5,625 kr

Artikelnr: 50282 Kategorier: ,

Släkt teknisk kalk kan användas som desinfektionsämne/medel. Släkt kalk är starkt basisk (pH ca12,5) och kan skada slemhinnor varför lämplig skyddsutrustning ska användas i hanteringen.
Släkt kalk kan även användas i kompost och i latriner då med ca 1-5 dl/kvadratmeter för att förhindra lukt. Vanligt är att använda kalkfärg (släkt kalk + vatten + pigment) vid renovering av kalkfasader. Släkt kalk passar även till att kalka sjöar och vattendrag då man önskar få upp pH-värdet snabbt i vattnet. Använd alltid ögon- och andningsskydd.