KNZ Får 10 kg 1st

72 kr

Artikelnr: 50249 Kategorier: ,

FÖR DAGLIGT STÖD

Foder och näringstillskott ger ibland ett otillräckligt intag av salt och mineraler eftersom behovet skiljer sig från får till får. Saltbrist hos får eller getter kan leda till sämre aptit, viktnedgång, minskad mjölk- och ullproduktion, fertilitetsproblem, sämre tillväxt och ett försämrat immunförsvar.

UNDVIK PROBLEM

Saltbrist hos får och getter yttrar sig genom att de slickar på främmande föremål som trä, jord och stenar. De kan också äta toxiska mängder av giftiga växter. Det individuella saltbehovet beror på många faktorer, bl a vikt, fodersammansättning, grässammansättning och vattenintag.