Jermin Bete 25kg

245 kr

Jermin Bete är anpassad för betesgående nötkreatur. Innehåller mineraler och spårämnen.

Man kan styra intaget av mineraler genom at att ge eller ta bort saltsten på betet. Ges saltsten i fri tillgång på betet, äter djuren mindre mineraler. Saltstenar innehåller inte mineraler (Ca, P & Mg). Ha alltid fri tillgång till mineraler på betet.

Godkänd att använda till nöt KRAV- och ekologisk produktion i enlighet med Rådets Förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens Förordning (EG) nr 889/2008. Ersätter Teknomin Diko. 

Broschyr: jermin-fufomix-vommex-teknomin-mineral-fr-16