Jermin Bete 25kg

$26.95

Beskrivning

Jermin Bete är anpassad för betesgående nötkreatur. Innehåller mineraler och spårämnen.

Man kan styra intaget av mineraler genom at att ge eller ta bort saltsten på betet. Ges saltsten i fri tillgång på betet, äter djuren mindre mineraler. Saltstenar innehåller inte mineraler (Ca, P & Mg). Ha alltid fri tillgång till mineraler på betet.

Godkänd att använda till nöt KRAV- och ekologisk produktion i enlighet med Rådets Förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens Förordning (EG) nr 889/2008. Ersätter Teknomin Diko. 

Broschyr: jermin-fufomix-vommex-teknomin-mineral-fr-16