Hösilage Fyrkantsbalar

Beskrivning

Hösilage från 2018 ej ekologiskt med timotej, klöver och ängssvingel. vikt ca 350kg.
Pris 550 kr

Hösilage från 2019 ekologiskt odlat med timotej, lusern, kärringtand och klöver som är perfekt för fånghästar och alla andra normalt arbetande hästar. Analys finns.
vikt ca 350 kg
Pris 850 kr

Hösilage från 2019 ej ekologiskt med timotej, klöver och ängssvingel. vikt ca 350 kg. Analys finns.
Pris 750 kr