Booster blå 80 kg

1,669 kr

Artikelnr: 50260 Kategorier: , ,

10-15 % högre grovfoderintag!
Crystalyx Booster är en ”grovfoderbooster” som gör så att djuren äter mer grovfoder. Crystalyx Booster ger i praktiska försök 10-15 % högre grovfoderintag.
Socker i små mängder ökar mikrobmassan i vommen vilket gör att djuren kan smälta fodret bättre och därmed öka konsumtionen.
Produkten innehåller kokad melass och är idealisk för ungdjur och köttdjur året om samt för mjölkkor och digivade kor på bete.

Crystalyx sänker metanproduktionen hos nöt med i genomsnitt 18,7% där djuren gått på bete. Försöket är gjort i England av Aberystwyth University

Se även: https://www.caltech-crystalyx.co.uk – se Crystalyx Range. Dessutom YouTube om Crystalyx som finns över hela världen.

Produktblad crystalyx-swedish-hemsida