Hampfrö 25kg

598 kr

Hampafrö passar bra till grönfink, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita, domherre m fl småfåglar.  Kom ihåg att utfodra småfåglarna året runt, det är de värda.