ProRumen – flytande kalcium 4 x 450 gr

315 kr

ProRumen fd Profycalk

Ca-Liquid är ett  kalktillskott som används dagarna runt kalvning/ lammning till korna/tackorna i riskzonen för kalciumbrist. Störst behov har äldre djur, tredjekalvare och äldre –  samt andra lammare.  Profycalk höjer aktivt djurets kalciumstatus utan att ge frätskador på vommen. Eftersom Profycalk inte sänker pH, så passar den bra att kombinera med förebyggande produkter (Acetona Dry foder) samt som behandling och uppföljning av veterinär.

Till tackor ges ProRumen på samma sätt men ge oralt 1,5 dl-2 dl/gång

Förpackning 4 st x 450 gram. Hållbarhet 24 månader från tillverkningsdatum

Produktblad: profycalk-prorumen-ca-liquid-ny-13