Mockning

Beskrivning

Mockningen består av fler olika moment och det finns två olika system. Det vanligaste systemet är separering då gödseln skiljs från strö. Alternativet är att ta ut allt och det gjordes 1 till 2 gånger per år och krävde en lastmaskin/bobcat.

Det var ingen skillnad i mockningstider beroende på strö eller om det finns gummimattor. Användes torv eller spån var mockningstiderna korta de dagar bädden var torr men tog lång tid när det blöta skulle ut. Användes halm togs träck och urin ut varje dag så sammantaget var tiden densamma på en tvåveckorsperiod.

Med befintlig teknik kan 37% av tiden vid separeringsmockning sparas och underlätta mycket av det fysiska arbetet för personal. Helt avgörande för tidsbesparingen är transporten av gödseln ut från stallarna och hur den placerades på gödselplattan. För mer info vad som kan göras i ditt stall ring Anna 070-649 46 51 eller mail: anna@tmgrandin.se