Fodring

Genom att ta med grovfoder för hela dagen till resp.box minskade tiden 64% jämfört med stora påsar eller att använda skottkärran. Stora påsar är helt klart det sämsta systemet ur alla aspekter.

Att spara tid på utfodring med kraftfoder är svårt. Trots det var det de vanligaste arbetsmomentet som mekaniserats genom automatiska foderautomater. Tidsvinsten är liten och investeringen stor men personal behöver inte vara på plats vid fodringen och säkerhet samt att stressnivåerna hos hästarna minskar.

För mer info vad som kan göras i ditt stall ring Anna 070-649 46 51 eller mail: anna@tmgrandin.se