Foderurea 25kg

Artikelnr: 50365 Kategorier: ,

Beskrivning

Pris varierar dag för dag. Urea används till  idisslare vid lågt proteininnehåll i grovforet. Genom att tillsätta urea till foderstater med lågt innehåll av nedbrytbart protein för vommen kan man utnyttja mikrobernas förmåga att omvandla kväve till protein. Urea passar mycket bra till foderstater med hög andel majs- och/eller helsädes ensilage. Urea lämpar sig endast till foderblandningar (bland- och fullfoder), det är viktigt att foderblandningen är homogen med urean jämnt fördelad i mixen. Urea tillverkas av ammoniak och koldioxid. Den är vit i färgen och levereras i granuler på 1-3 mm. Urea är fuktkänsligt och måste skyddas mot fukt. Urea i vattenlösning sönderfaller långsamt till ammoniak och koldioxid.

Foderurea finns i säck och storsäck. Rekommenderad dosering är max 0,15 gr/kg kroppsvikt och dag och max 1 % av den dagliga foderstaten. Kontakta din  foderrådgivare för ytterligare information.

Varuinformation:

Kemiskbeteckning (NH2)2CO
Kemiskanalys:
Kväve min 46 %
Biuret max 1 %
Vattenhalt max 0.3 %
PH 9 i 10 % vattenlösning
Tillsatser —–
Bulkdensitet 720 – 760 g/l
Storlek 1 – 3 mm (> 90 %)

Foderanalys:

Energi 0 MJ/kg ts
Råprotein 2 900 g/kg ts
Smb råprotein 2 320 g/kg ts
PBV 2 900 g/kg ts
AAT 0 g/kg ts

Varning: Urea är giftigt vid direktkonsumtion och överdosering. Förvaras oåtkomligt för djur och barn!!!