Energy röd 80 kg

1,669 kr

Energy Röd 80 kg

Crystalyx ger 10-15 % högre grovfoderintag!
Crystalyx Energy, främst till får men även till nöt, är ett näringstillskott som fungerar som en ”grovfoderbooster” så djuren äter mer grovfoder. Crystalyx Energy har i praktiska försök visat på 10-15 % högre grovfoderintag.
Socker i små mängder ofta ökar antalet mikrober i vommen vilket gör att djuren kan smälta fodret fortare och därmed öka konsumtionen.

Crystalyx Energy till får minskar risken för acetonemi (ketosis) och/eller blodförgiftning i sent skede av dräktigheten. Sjukdomstillståndet kallas för ”Twin Lamb” som engelsk term.

Produkten är universal men idealisk för får, lamm, get och växande ungnöt på bete eller i lösdrift.

Se även: https://www.caltech-crystalyx.co.uk – se Crystalyx Range. Dessutom YouTube om Crystalyx som finns över hela världen.