Adesangranulat 25kg

567 kr

Adesangranulat täcker djurens behov av A-, D- och E- vitamin. Dessa tre vitaminer är viktiga för djurets tillväxt, kött- och mjölkproduktion samt stärker djurets immunförsvar.

Dosering:

Griskull, 10st: 5- 10 g/dag Gödsvin/gylta 5-10 g/dag
 Häst 2-4 g/dag per kg kroppsvikt  Häst i hård träning 4-6 g/dag per kg kroppsvikt
 Föl 2-4 g/dag  Sugga 5-25 g/dag
 Ko 30-40 g/dag  Ungdjur 10- 20 g/dag
 Kalv 5-10 g/dag   Fjäderfä 5-15 g/dag a 100st
Mink 100st 50-75 g/dag Får/get 2-5 g/dag