ICM Kompostmaskin

ICM är den enda kompostmaskinen i världen som klarar högsta hygieniseringsgrad, 70°C under minst en timme, utan tilläggsvärme. Den kan kompostera allt bioavfall inklusive slam.

I ICM komposteras en batch på 36 m3 åt gången. För varje batch tar mellan 12 och 48 timmar att uppnå 70° i allt material. Skillnaden i tiden beroende på ingående materials egenskaper. Slam kan komposteras tillsammans med torrare material som tidningspapper, trädgårdsavfall, hästgödsel mm för att sedan utan risk för patogener, medicinrester och oönskade kemiska substanser återföras till åkern och sluta kretsloppet stad och land. Alla batchers temperaturutveckling loggas kontinuerligt och kan printas.

Broschyr finner du här ICM

Maskiner & Utrustning

Foder & Tillbehör