Med kompostmaskinen ICM från TM Grandin återvinns allt bioavfall till jord, gödsel eller bränsle med hög hygienisk säkerhet och mycket god ekonomi. ICM är en kompostmaskin framtagen för professionell drift. ICM klarar alla typer av bioavfall som trädgårdsavfall, matrester, gödsel men även avloppsslam, animaliska biprodukter, rest från massatillverkning samt tidningspapper.
Genom ICM:s unika konstruktion optimeras kompostprocessen och på bara 12 timmar har allt material i ICM uppnått 70°C under minst 1 timme, utan tilläggsvärme.

Därefter är materialet färdigt att lastas ut och eftermogna till jord. Den efterföljande lagringsprocessen tar 3-5 veckor.
Väljer du att återanvända materialet som bränsle eller strömedel låter du det vara kvar i ICM i ytterligare 2 dygn. En eftertorkning sker då när materialet svalnar från 70°C till omgivningstemperatur. Slutprodukten har en vattenhalt på 25- 30% och temperatur på ca 40°C vid urlastning. Vattenhalten kan gå ända ned till 15% vid bra efterlagring.

Oavsett om du gör jord eller bränsle så vet du att slutprodukten är hygieniserad, fri från oönskade bakterier, virus, mögelsvampar, ogräsfrön, hormonstörande ämnen och medicinrester. Du har full kontroll på temperaturutvecklingen i ICM och kan därför med säkerhet veta att allt material uppnått 70°C under minst 1 timme. Via datorn kan du följa värmeutvecklingen i maskinen live. All jord alt. bränsle kan säljas till tredje person utan restriktioner.

 

Mer info icm

icm-sketch-se

Translate »