Hästföretag

Att driva eller arbete på ett hästföretag kräver att du kan arbeta minst 60 timmar i veckan utan övertidsersättning. Arbetet är till största delen mycket tungt och sliter hårt på kroppen. Det är också ett högriskyrke där statistiken visar att förekomsten av arbetsrelaterade skador är hög trots att majoriteten av skadorna inte rapporteras. Trots de långa hårda arbetsdagarna med dåligt betalat har de flesta hästföretag svårt med ekonomin.

Anna har gjort forskningsstudier på hur arbetet ser ut i stallarna; vad är det för arbetsuppgifter och hur lång tid tar varje arbetsuppgift? Anna har också tagit fram förslag på olika lösningar för att få ner arbetstiderna på de mest improduktiva och belastande arbetsuppgifterna. Resultatet blir bättre arbetsmiljö, mer högpresterande hästar och mycket bättre ekonomi. Nedan finner du Annas forskningsrapporter.

Mekanisering av häststallar

-Inventering & förslag på nya lösningar

Hästgödsel som biobränsle

-Från gödsel till bränsle på 4 dagar

Arbetsmiljö i travstallar

-Relevanta arbetsmiljöåtgärder

Mekanisering i häststallar

-Ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö