Hästföretag

Lönsamt hästföretagande kräver god arbetsmiljö där fokus ligger på hästarna, inte på det tunga stallarbetet. På denna sida finner du lösningar och hittar annat som hjälper dig, dina anställda och hästarna att prestera på topp.

Mekanisering av häststallar
-Inventering & förslag på nya lösningar
Hästgödsel som biobränsle
-Från gödsel till bränsle på 4 dagar
Arbetsmiljö i travstallar
-Relevanta arbetsmiljöåtgärder
Mekanisering i häststallar
-Ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö
Translate »